Barn och ungdom

Vi har en stor barn- och ungdomsverksamhet. Flera gånger i veckan samlas barn och ungdomar i olika åldrar i vårt missionshus. Är du nyfiken på vad som händer eller vill vara med? Under varje rubrik finns en kort information och kontaktuppgifter.
Välkommen!

Club Söndag

När vi firar gudstjänst börjar vi alltid alla tillsammans i kyrksalen. Efter en liten stund går barnen upp på övervåningen till en egen samling som vi kallar Club Söndag. Alla barn från 3 års ålder är välkomna att vara med. Där pratar vi om Gud, lyssnar på bibelberättelser, ber, dramatiserar tillsammans m.m. Några gånger per termin har vi tillsammansgudstjänst där Club Söndag medverkar på olika sätt. Om barnen behöver skjuts hem hjälper vi gärna till.

Kontakt: Elisabeth Blom 073 – 0327815

Knattis

Knattetimman är en samling för de allra yngsta barnen (0-6 år) och deras föräldrar. Varje onsdag mellan kl.10.00-11.30 samlas ett 20-tal barn och föräldrar i missionshuset för att tillsammans pyssla, sjunga och fika.

Kontakt: Johanna Malmborg 070 – 2207779

Diamanterna

Några lördagar per termin mellan 16.00-17.00 träffas Diamanterna, en samling barn i åldrarna 6 år och uppåt som tycker om att sjunga. Ibland medverkar barnkören vid gemensamma samlingar som julfest, terminsavslutning, tillsammansgudstjänster m. fl.

Kontakt: Anna Silverudd 070 – 2538733

Mini-UV & UV-scout

UV-scout och Mini-UV träffas varje tisdag mellan 18.00-19.15 i missionshuset. Tillsammans är vi ett 50-tal barn plus ledare som lär oss om djur och natur, hur vi är bra medmänniskor och om bibeln. Ibland pysslar eller bakar vi. Någon gång under året ger vi oss ut på hajk och varje sommar åker vi på läger. Uv-scout är för de som fyllt 8 år och äldre. Mini-Uv är för de barn som fyllt 6 år.
Program

Kontakt: Sandra Johansson 073 – 8154128

Tonår

Fredagskvällen är tonåringarnas och ungdomarnas kväll. Vi har tillsammans med Hagshults missonsförsamling en gemensam tonårssamling varje fredag, vanligtvis mellan 19.00-22.30, i våra missionshus. Vi är ett 30-tal tonåringar/ungdomar (13 år och uppåt) och ledare som hittar på roliga saker, umgås, fikar och avslutar kvällarna med andakt. Några gånger per termin åker vi i väg, badar, spelar innebandy, bowlar, går på ungdomsmöten, hajkar m.m. I slutet av sommarlovet åker vi på tonårsläger till Gullbranna.
Program

Kontakt: Simon Andersson 073 – 9834726